Exkluzívne dizajnové akustické dosky ocenené aj German Design Award 2019 Secial Mention!

Rušné prostredie mesta, prechádzajúce autá, alebo hotel plný ľudí často nevytvára príjemné podmienky pre pokojný život. Kancelária, ktorou sa ozýva bzučanie tlačiarne z vedľajšej miestnosti, alebo pracovné rozhovory neprispievajú k produktivite. Pokoj je dôležitým aspektom pri tvorení, pri práci, a samozrejme pri oddychu. Prvým krokom k odstráneniu týchto rušivých elementov je eliminácia hluku. Akým spôsobom…